Loading...

Japanese

Air Compressors and Air Conditioning

Hokuetsu Industries
Kobe Steel
Matsubara Iron Works
Meiji Air Compressor Mfg
Suction Gas Engine Mfg.
Tanabe Pneumatic Machinery
Teikoku Machinery Works
Yanmar Diesel Engine
Henmi Iron Works
Kanazawa Iron Works
Miura
Nishida Marine Boiler
Osaka Boilers
Daikin Kogyo
Namirei
Nippon Sabroe
Nisshin Refrigeration & Engineering
Shin Nippon Air Conditioning Engineering
Takatori
Toyo Engineering Works
Ushio Reinetsu
Fuji Air Tool
Nitto Kohki
Uryu Seisakusho
Yokota Industrial
Yutani Tekko

Anchors & Chains

Fujikura Cable Works
Hamanaka Chain Mfg.
Hien Electric Industries.
Japan Mechanical Chain.
Komatsu.
Koyo Chain Mfg.
Kuroki Seisa K.K.
Nippon Chain & Anchor.
Onomichi Anchor Mfg.
Osaka Byosa Kogyo.
Osaka Chain & Machinery Mfg.
Tatsuta Electric Wire & Cable.
Tsubakimoto Chain Mfg.

Bearings

Koyo Seiko.
Nihon Seiko.
Toyo Bearing Mfg.

Blowers, Boiler, Fans and Accessories

Fuji Electric
Kubota Kogyo
Nishishiba Electric
Osaka Blower
Shinko Electric
Taiyo Electric
Horiba
Kikan Buhin
Meiyo Electric
Mitsubishi Electric
Musashino Engineering Works
Nakakita Seisakusho
Naniwa Optical Mfg.
Nippon Air Brake
Nippon Zosen Kikai
Nishishiba Electric
Nunotani Hakuoy Kelii Kogyo
Osaka Boiler Mfg.
Osaka Zoki Valve Ind.
Saacke Japan Tratec.
Saginomiya Seisakusho
Sasebo Heavy Industries.
Sawada Seisakusho.
Seo Koatsu Kogyo.
Shinko Shoji.
Shonan Kosakusho.
Sumitomo Metal Industry.
Sunflame.
Taiyo Electric
Takuma Boiler Mfg
Tortoise Engineering
Tokyo Keiki
Utsuki Keiki
Volcano
Yamatake Honeywell
Yokogawa Hokushin Electric
Aalborg Industries.
Haneda Pipe Works.
Hitachi Shipbuilding & Engineering
Innoshima Boiler.
Ishikawajima-Harima Heavy Industries.
Ishikawajima Ship & Chemical Plant.
Kawasaki Heavy Industries.
Kikan Buhin Seizosho.
Kobe Steel
Mitsubishi Heavy Industries.
Mitsui Shipbuilding Engineering.
Miura Kogho.
Nippon Kokan
Nishida Marine Boiler
Osaka Boiler
Takuma
Tortoise Engineering

Chemical

Ameroid Japan Services
Daishin Kako
Oyalox
Sea Light Kogyo K.K
Shin-Nitto Chemicals
Yamamizu Shoji
Nakagawa Corrosion Protection

Cranes

Ishikawajima-Harima Heavy Industries
Japan Steel Works
Sekigahara Seisakusho
Sumitomo Heavy Industries Tsuji Heavy Industries
DAVITS
Sekigahara Seisakusho
Tateno
Tsuji Heavy Industries
Ueda Iron Works

Electrical Equipment

Hien Electric Industries
Izumi Denki
Kitazawa Denki Seisakusho
Kokosha
Morio Denki
Nippon Sento
Ohishi Electric Industry
Omron Tateishi Electronics
Sakae Senpaku Denki
San-El Electric
Sanshin Senpaku Dengu
Shinko Electric
Shonan Kosakusho
Terasaki Electric
Toshiba
Toyo Electronics
Utsunomiya Electric
Yoshida Denki Kogyo
Fuji Electric
Hanshin Diesel Works
Furukawa Battery
Japan Storage Battery
Yuasa Battery
Fuji Electric
Mitsubishi Electric
Mitsui Engineering & Shipbuilding
Nishishiba Electric
Shinko Electric
Taiyo Electric
Eiwa Seiko
Fuji Electric
Fuji Seimitsu Denki K.K.
Furukawa Denki K.K.
Igarashi Koka Kogyosyo
JRCS.
Kobe Electric Automatic Control K.K.
Kokosha
Konan Electric
Kuwahara Denki K.K.
Meidensha Electric Mfg.
Mitsubishi Electric Corporation
Morio Denki
N.Z.K..
Nippon Battery
Nippon Siemens K.K.
Nishishiba Denki K.K.
Ohnishi Electric
Okui Electric
Rikadenki Kogyo
Saginomiya Seisakusho
Sanshin Senpaku Dengyo K.K.
Sanyo Seisakusho
Seikosha Mfg.
Shinko Electric
Shonan Kosakusho K.K
Sohdensha Electronics
Shodensha K.K.
Taiyo Electric Mfg.
Tamagawa Seiki
Tateishi Electric
Terasaki Electric
Togami Electric
Tokyo Hatsudoki
Tokyo Shinbaura Electric
Utsunomiya Electric Mfg
Uzushio Electric
Woodward Governor
Yuasa Battery
Japan Radio
Koden Electronics
Oki Electric Industry
Tokyo Keiki
Toshiba Corp
Toyo Electronics
Yamatake Honeywell
Yokogawa Hokushin Electric

Engines

Akasaka Diesel
Daihatsu Diesel
Fuji Diesel
Hanshin Diesel Works
Hitachi Shipbuilding & Engineering
Ishikawajima-Harima Heavy Industries
Ito Engineering
Kawasaki Heavy Industries
Kobe Diesel
Kubata
Makita Diesel
Mitsubishi Heavy Industries
Mitsui Engineering & Shipbuilding
Niigata Engineering
Nippon Kokan
Otsuko Diesel
Sumitomo Heavy Industries
Ube Industries
Yanmar Diesel

Fire Detecting System & Equipments

Kashiwa
Nohmi Bosai Kogyo
Tokyo Keiki
Yamatake-Honeywell
Yamato Shokaki

Generators

Daihatsu Diesel Mfg
Diesel United
Hitachi Zosen Diesel Service Corp
Isuzu Marine Engine Inc
Kawasaki Heavy Industries
Kubota
Mitsubishi Heavy Industries
Mitsui Deutz Diesel Engine
Niigata Engineering
Shinko Ind
Shinko Engineering
Yanmar Diesel Engine

Hatch Covers

MacGregor-Kayaba
Ohama Iron Works
Tsuji Industries
Yutani Heavy Industries
Kayaba Industry
MacGregor Far East
Tsuji Heavy Industries

Heat Exchangers, Condensers, Coolers & Heaters

Aalborg Industries K.K.
Alfa-Laval Service
Daikin Kogyo
Fujita Iron Works
Hisaka Works
Hitachi Shipbuildings & Engineering
Japan Steel Engineering
Kamui
Kawasaki Heavy Industries.
Kunimori Seisakusho.
Misuzu Machinery.
Mitsubishi Heavy Industries
Musashino Engineering Works
Naniwa Reitoki Kogyo, Inc.
Nihon Tokushu Kogyo, Inc.
Nippon Algonquin
Nippon Controls.
Nippon Danfoss Mfg.
Nippon Sabroe.
Nissin Refrigeration & Engineering.
Ohama Iron Works.
Osaka Blower Mfg.
Osaka Dennetsu Kogyo K.K.
Sasakura Engineering.
Seo Koatsu Kogyo.
Shin Nippon Machinery.
Shin-Nippon Air Conditioning.
Suction Gas Engine Mfg.
Takatori Seisakusho.
Tokyo Sensen Kikai Seisakusho.
Toyo Engineering Works.
Yamashina Seiki.

Navigation

Koito Industries
Kokosha
Nippon Sento
Nippon Sento
Sanshin Senpaku Dengu
Shonan Kosakusho
Showa Industrial
Setouchi Kogyo
Suction Gas Engine

Oil Instruments And Equipment

Fellow Kogyo
Horiba
Shimadzu Seisakusho
Tokyo Keiki
Yamatake-Honeywell
Volcano
Heishin Pump Works
Nippon Srs
Sasakura Engineering
Taiko Kikai Industries
Tokyo Keiki

Propellers

Kamome Propeller
Kobe Steel
Hanshin Deisel Works
Mikado Propeller
Mikawa Propeller works
Mitsubishi Heavy Industries
Nakashima Propeller

Pump And Accessories

Diesel Kiki
Nihon Nozzle Seiki
Toyo Nozzle Pump
Fuji Chubo Setsubi
Mitsuboshi Chuki
Sakae Senpaku Denki
Washio Churi Kogyo
Riken Keiki Fine Instrument
Daito Pump Kogyo
Ebara
Fujita Seisakusho
Heishin Engineering & Equipment
Heishin Pump Works
Ishii Machinery Works
Kashiwa
Kosaka Laboratory
Mitsubishi Heavy Industries
Naniwa Pump
Niigata Worthington
Sanko Pump
Shinkokinzoku Industries
Taiko Kikai Industries
Teikoku Machinery Works

Signal Equipment

Ibuki Kogyo
Izumitatsu Kogyo
Koito Industries
Kokosha
Nippon Sento
Sanshin Senpaku Dengu
Shonan Kosakusho

Turbines

Hitachi Shipbuilding & Engineering
Ishikawajima-Harima Heavy Industries
Kawasaki Heavy Industries
Mitsubishi Heavy Industries
Mitsui Engineering & Shipbuilding
Nippon Kokan
Shinkokinzoku Industries
Sumitomo Heavy Industries

Turbo Chargers

Ishikawajima-Harima Heavy Industries
Mitsubishi Heavy Industries
Mitsui Engineering & Shipbuilding

Valves, Fittings & Tools

Fukui Seisakusho
Keihin Seiki
Kitamura Valve Seizo
Mitsumoto Valve
Nakakita Seisakusho
Niigata Engineering
Niikura Kogyo
Nippon Air Brake
Okano Valve
Osaka Valve
Saginomiya Seisakusho
Tlv
Taisei Kinzoku Industries
Teikoku Piston Ringv Toa Valve
Tomoe Valve
Venn Valve
Yamatake-Honeywell
Dainichi Kinzoku Kogyo K.K.
Fuji Air Tools
Fuji Seimitsu Denki
Iwata Air Compressor Mfg.
Japan Ship Machine Tools
Kobe Steel
Koito Industries
Meiji Air Compressor Mfg.
Mitsubishi Electric
Nakagawa Corrosion Protecting
NHK Daiei Flex
Nippon Corrosion Engineering
Nisshin Cleaners Kogyo K.K.
Nittan
Nitto Kohki
Okuda Sogabe
Osaka Air Machine Seisakusho
Riken Keiki
Sanwa Iron Works
Showa Kinzoku K.K.
Taiyo Seiki Iron Works
Teikoku Sanso K.K.
Tokyo Hydraulic Equipment
Toyo Kikai
Uryu Seisakusho
Yamato Fire Extinguisher
Yutani Iron Works

Winches & Windlasses

BLM Far East
Fukushima
Ishikawajima-Harima Heavy Industries
Japan Steel Works
Kawasaki Heavy Industries
Kitagawa Iron Works
Kubota
MacGregor-Kayaba
Marol K.K
Masago Industries
Mitsubishi Heavy Industries
Mitsui Engineering & Shipbuilding
Nippon Ican
Nippon Pusnes
Nittan Valve
Osaka Chain & Machinery
Sekigahara Seisakusho
Shinko Electric
Tobu Juko K.K.
Tokyo Kikai Service.
Tsuji Industries.
Yoshida Denki Kogyo K.K.
Yutani Heavy Industries
Yutani Iron Works

Others

Kokosha
Kumata Industry
Setouchi Kogyo
Alfa-Laval Service
Hisaka Works
Miura
Nisshin Refrigeration & Engineering
Sasakura Engineering
Iwata
Ohshiima
Setouchi Kogyo
Mitsubishi Electric
Nippon Elevator
Bridgestone
Yokohama Rubber
Ameroid Japan Service
Kanagawa Kiki Kogyo
Sanwa Iron Works
Ueda Iron Works
Tokyo Sensen Kikai Seisakusho
Shigi Shipbuilding
Fujikura Rubber Works
Toyo Rubber Industry
Shimadzu Seisakusho
Yamashina Seiki